03 maj 2011

Anton Hysén i brittiska AttitudeSå här ser "the world's only open gay footballer" ut på Attitudes Active-omslag!

Inga kommentarer: